Cừ tràm gốc 10cm-12cm dài 3m đến 5m

37.000

Loại Cừ tràm 10cm – 12cm dài 3m đến 5m hiện đang có bán tại Cừ tràm Tiến Thành, sản phẩm luôn có sẵn, đảm bảo chất lượng luôn trong tình trạng tốt.