Cừ Bạch Đàn 7,5m Gốc 14cm-16cm – Báo giá cây chống Bạch Đàn

240.000