Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Phên tre 50cmx2m  × 1 30.000
Tạm tính 30.000
Tổng 30.000
  • Đơn hàng sẽ bị tạm giữ cho tới khi bạn chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi!