Tấm phên tre kích thước 45cm dài 1m8

Danh mục: Từ khóa: